Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji w spółce jawnej

Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) sami prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, obliczają podatki i sporządzają deklaracje. Deklaracje VAT chcieliby składać w formie elektronicznej, ale żaden z nich nie ma kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy mogą upoważnić niezatrudnioną przez nich osobę, posiadającą kwalifikowany podpis elektroniczny, do podpisywania w ich imieniu deklaracji przesyłanych przez internet?

Pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji w spółce jawnej
rys. Pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji w spółce jawnej

TAK. Deklaracje podatkowe składane drogą internetową przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółkę jawną) muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnioną osobę zgłoszoną na formularzu UPL-1.


Złożenie UPL-1 nie podlega opłacie skarbowej.


UPL-1 to formularz pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Spółka jawna musi go złożyć bez względu na to, kto ma podpisywać jej deklaracje podatkowe: wybrany wspólnik posiadający z mocy prawa umocowanie do podpisywania firmowych dokumentów, czy pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Osoba ta nie musi spełniać poza tym dodatkowych kryteriów podmiotowych, np. być zatrudniona u mocodawcy. Wynika to z art. 138b § 1 w zw. z art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej. Osoba, która ma być pełnomocnikiem do podpisywania e-deklaracji, musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

UPL-1 można przekazać w formie: papierowej (naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników) lub elektronicznej przez ePUAP (Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej). Stanowi ono podstawę wprowadzenia danych zgłaszanej osoby do systemu e-Deklaracje. Dzięki temu jest ona automatycznie rozpoznawana jako uprawniona do podpisywania w imieniu podatnika (płatnika) dokumentów przesyłanych przez internet. Dokument podpisany przez "niezarejestrowaną" osobę nie zostanie przyjęty przez system (będzie negatywnie zweryfikowany). Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas lub bezterminowo. W okresie jego obowiązywania uprawnia wskazaną osobę do podpisywania w imieniu mocodawcy wszystkich deklaracji, zeznań czy informacji przekazywanych do różnych organów podatkowych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Zawiadomienie informujące o odwołaniu pełnomocnictwa składa się na druku OPL-1.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60