Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017

Nowy szyld spółki cywilnej

Chcemy zmienić nazwę spółki cywilnej. Czy nazwa musi obejmować nazwiska wszystkich wspólników? Gdzie należy zgłosić nowe brzmienie nazwy?

Sposób tworzenia nazw spółek cywilnych nie jest uregulowany ustawowo, tak jak np. wynika to z przepisów K.s.h. w odniesieniu do brzmienia firm spółek handlowych. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Nie posiada więc firmy. Pojęcie to oznacza nazwę przedsiębiorcy. W odniesieniu do spółki cywilnej można mówić o nazwie samej spółki oraz nazwie przedsiębiorstwa wspólników.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 marca 2003 r., sygn. akt V CKN 1872/00, stwierdził, że należy odróżnić spółkę cywilną od przedsiębiorstwa prowadzonego przez tę spółkę. O ile spółka cywilna powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem wspólników, o tyle przedsiębiorstwo przez nich prowadzone może też tak być oznaczone, ale nie musi. Wspólnicy spółki cywilnej mogą przybrać dowolną nazwę, która jest synonimem prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa. Nie jest wyłączona możliwość posłużenia się przez nich nazwą fantazyjną. W obrocie cywilnoprawnym zatem nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej nazwiska (firmy lub nazwy) jej wspólników, np. "Anitex Łukasz Malinowski i Anita Nowak spółka cywilna".

Uwidocznienie brzmienia nazwisk wspólników w nazwie spółki jest natomiast obojętne z podatkowego punktu widzenia. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1443/09, uznał, że nazwa spółki cywilnej jako podatnika nie musi uzewnętrzniać imion i nazwisk wspólników ją tworzących. Dane ich dotyczące zawiera zgłoszenie identyfikacyjne (albo aktualizacyjne) takiej spółki. W relacjach z organami administracji skarbowej spółka zawsze podaje swój numer identyfikacji podatkowej. Dzięki zgłoszeniu identyfikacyjnemu lub aktualizacyjnemu NIP, urzędnicy mogą poznać skład osobowy spółki dla celów ewentualnych postępowań kontrolnych lub podatkowych.

Zmiana nazwy powinna zostać zgłoszona do urzędu skarbowego (druk NIP-2) oraz do urzędu statystycznego (druk RG-OP). Jeżeli spółka jest płatnikiem składek, wówczas o zmianie nazwy należy też poinformować ZUS. Gdy spółce przyznano koncesję lub zezwolenie, zmianę należy zakomunikować organowi przyznającemu koncesję lub wydającemu zezwolenie. Spółka nie ma natomiast obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R. W tym przypadku wystarczające jest złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2.

Jeśli zmiana wiąże się ze zmianą brzmienia firm poszczególnych wspólników, każdy z nich powinien okoliczność tę zgłosić do CEIDG.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60