Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 12 (1366) z dnia 9.02.2017

Członek zarządu spółki partnerskiej i odpowiedzialność za długi

W spółce partnerskiej funkcjonuje zarząd. Czy jego członkowie mogą odpowiadać za długi spółki na zasadach podobnych do obowiązujących członków zarządu spółki z o.o.?

Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. W takim przypadku partnerzy, którzy nie wchodzą w skład zarządu, nie mogą reprezentować spółki. Nie stosuje się bowiem wówczas art. 96 K.s.h.

Funkcjonowanie zarządu w spółce partnerskiej zostało ukształtowane na podobieństwo zasad odnoszących się do tego organu funkcjonującego w spółce z o.o. Dotyczy to również zasad ponoszenia odpowiedzialności przez członków zarządu. Art. 97 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że do członków zarządu spółki partnerskiej odpowiednio stosuje się m.in. art. 293-300 K.s.h. Przepisy te regulują kwestie związane z odpowiedzialnością członków zarządów spółek z o.o. Takie odesłanie obejmuje więc również art. 299 K.s.h., który przewiduje możliwość pociągnięcia członków zarządu spółki z o.o. do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

W literaturze przeważa pogląd, że odpowiednie stosowanie art. 299 K.s.h. z mocy art. 97 K.s.h. oznacza, że członkowie zarządu mogą odpowiadać za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta ma się aktualizować w razie niewypłacalności spółki partnerskiej, a możliwość zaspokojenia roszczeń z majątku wspólników nie stoi na przeszkodzie do wytaczania powództwa o zapłatę przeciwko członkom zarządu. Z drugiej strony jednak podnosi się argumenty przeciwko stosowaniu art. 299 K.s.h. do członków zarządu spółki partnerskiej. Chodzi tu przede wszystkim o wyjątkowość tej regulacji i surowość przewidzianej w niej sankcji, a także to, że wierzyciele spółki mogą poszukiwać zaspokojenia swoich należności nie tylko w majątku spółki, ale również w majątkach partnerów.

Natomiast członek zarządu spółki z o.o. nie może być pociągnięty do odpowiedzialności jako osoba trzecia za zaległości podatkowe i składkowe spółki. Art. 116 i 116a Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 201) odnoszą się do odpowiedzialności za zaległości członków zarządu spółek kapitałowych oraz członków organów zarządzających "innych osób prawnych". Spółka partnerska jest osobową spółką handlową i nie przysługuje jej status osoby prawnej. Ze względu na to nie mają do niej zastosowania powołane przepisy. Oznacza to, że w odróżnieniu od kapitałowych spółek handlowych sprawowanie mandatu członka zarządu w spółce partnerskiej nie wiąże się z ryzykiem spłacania z własnej kieszeni zaległości podatkowych i składkowych. Za nie odpowiadają partnerzy całym swoim majątkiem. Jest to odpowiedzialność solidarna ze spółką.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60