Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 73 (1323) z dnia 12.09.2016

NIP dla spółki cywilnej

Dwie osoby fizyczne zamierzają zawiązać spółkę cywilną w celu prowadzenia restauracji. Osoby te mają już nadane NIP-y. Czy muszą uzyskać NIP dla spółki cywilnej?

NIP to identyfikator podatkowy. Podmioty niebędące osobami fizycznymi muszą go posiadać, jeżeli są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ZUS. Obowiązek ewidencyjny wynika z art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476).

Spółka cywilna to umowa. Wspólnicy, zawierając ją, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Status przedsiębiorców mają wspólnicy. Spółka cywilna może jednak występować jako samodzielny podmiot - niezależny od wspólników - na gruncie rozliczeń podatkowych, np. może być podatnikiem VAT. Taka spółka cywilna musi mieć swój NIP.

Zgłoszenie identyfikacyjne spółki cywilnej potrzebne do uzyskania NIP należy sporządzić na formularzu NIP-2. Składa się je w urzędzie skarbowym. NIP-2 można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Zgłoszenie przesyłane przez internet musi być podpisane przez uprawnioną osobę (zgłoszoną na UPL-1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.


Druk NIP-2 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zgłoszenia identyfikacyjne (NIP).

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60