Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
31 stycznia 2017 r. upływa termin zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zawiadomienia o wyborze metody bilansowej ustalania różnic kursowych31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US w wersji papierowej: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40, PIT-R za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia (w wersji papierowej lub elektronicznej) do US: PIT-4R, PIT-8AR za 2016 r.31 stycznia 2017 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R za 2016 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016

Zmiana adresu spółki jawnej - obowiązki wobec KRS i urzędów

Planujemy zmienić adres siedziby naszej spółki jawnej. Będzie on mieścił się w dalszym ciągu w tej samej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć, aby zaktualizować dane spółki w KRS, US, ZUS i GUS?

Zmiana adresu spółki jawnej - obowiązki wobec KRS i urzędów
rys. Zmiana adresu spółki jawnej - obowiązki wobec KRS i urzędów

Spółka, o której mowa w pytaniu, zmieniła jedynie adres, a nie siedzibę rozumianą jako miejscowość określoną w umowie spółki. Zmiana siedziby w tym znaczeniu wymaga wprowadzenia stosownych zmian do umowy spółki. Natomiast modyfikacja samego adresu spółki może ograniczać się do faktycznej przeprowadzki.

W aktualnym stanie prawnym informacje o spółce jawnej dzielą się na dane podstawowe i uzupełniające. Pierwsze to dane objęte treścią wpisu do KRS. Siedziba i adres spółki handlowej podlega wpisowi do działu 1 rejestru przedsiębiorców. Z kolei dane uzupełniające to informacje potrzebne urzędom. Nowy adres spółki w każdym przypadku musi być zgłoszony do KRS, a gdy przeprowadzka stanowi jednocześnie zmianę danych uzupełniających, wówczas o zmianach należy powiadomić dodatkowo urząd skarbowy (patrz ramka).

Zgłoszenie nowego adresu spółki do KRS może nastąpić w szczególności drogą tradycyjną z wykorzystaniem papierowego wniosku. Wówczas spółka musi skorzystać z druku KRS-Z1 (nowy adres podać należy w części C.3. tego formularza). Do wniosku załączyć trzeba dowód uiszczenia opłaty sądowej (250 zł) oraz za ogłoszenie w MSiG (100 zł), ewentualnie także uchwałę wspólników w sprawie przeprowadzki spółki pod nowy adres.

Nowy adres spółki po wpisaniu do KRS jako dana podstawowa z KRS trafi do urzędów. Sąd rejestrowy dane z KRS przesyła elektronicznie do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. Z kolei CRP KEP przesyła dane do ZUS.

Dane adresowe spółki handlowej jako dane uzupełniające dla urzędów:

» adresy miejsc prowadzenia działalności (dla CRP KEP),
» adresy miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej (dla CRP KEP),
» adres do korespondencji i adres prowadzenia działalności (dla Centralnego Rejestru Płatników Składek).

W razie zmiany którejś z powyższych danych spółka powinna złożyć zgłoszenie na druku NIP-8. Składa się je wyłącznie w urzędzie skarbowym. CRP KEP ma bowiem obowiązek przesłać otrzymane dane uzupełniające do pozostałych urzędowych rejestrów (REGON, Centralnego Rejestru Płatników Składek).

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60