Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1309) z dnia 25.07.2016

Zawarcie kontraktu bez uchwały wspólników

Podmiot, z którym spółka jawna ma podpisać umowę ramową, zażądał przedłożenia uchwały wspólników wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności. Czy wspólnicy spółki jawnej powinni sporządzać tego rodzaju uchwały przed zawarciem ważniejszych kontraktów?

Wspólnicy powinni podejmować uchwały co do zawarcia ważniejszych dla spółki umów, choć jest to istotne dla nich samych, a nie dla kontrahentów spółki.

Art. 43 K.s.h. przewiduje, że w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Przepis ten ma zastosowanie, gdy umowa spółki nie stanowi inaczej. Regulacja ta odnosi się do sfery prowadzenia spraw spółki, czyli podejmowania decyzji na jej forum wewnętrznym. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt IV CSK 137/12. SN stwierdził, że zgoda wspólników spółki jawnej na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zakres czynności spółki dotyczy etapu podejmowania decyzji w ramach stosunków wewnętrznych, a nie dokonania samej czynności prawnej. Stanowi zatem wewnętrzny akt organizacyjny, który powinien być podstawą dokonywanej czynności. Ta sama czynność może być przedmiotem oceny na gruncie przepisów regulujących prowadzenie spraw spółki i przepisów o reprezentacji spółki. Dokonanie czynności bez zgody wspólników nie wpływa na jej ważność.

Dlatego też kontrahent nie potrzebuje pisemnej uchwały wspólników dotyczącej zawarcia umowy. Ewentualne pominięcie tej czynności nie będzie rzutować na ważność kontraktu (przy założeniu, że spółka będzie należycie reprezentowana). Podjęcie uchwały na piśmie może natomiast okazać się przydatne, gdy wspólnik nieuczestniczący przy podpisywaniu kontraktu będzie w przyszłości podnosił, że nastąpiło to poza jego wiedzą i próbował pociągać pozostałych wspólników do odpowiedzialności.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60