Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016

Niewypłacalność wspólnika spółki cywilnej

Wobec jednego albo większej liczby wspólników spółki cywilnej może być ogłoszona upadłość. Ewentualność taka w określonych sytuacjach może dotyczyć także byłego wspólnika. Upadłość ogłasza się, o ile wspólnik jest niewypłacalny. Stan niewypłacalności należy określić indywidualnie wobec każdego wspólnika.

Inaczej niż w przypadku osobowych spółek handlowych, wobec spółki cywilnej nie można ogłosić upadłości. Spółka cywilna nie posiada statusu przedsiębiorcy, co wyłącza ją z kręgu podmiotów posiadających tzw. zdolność upadłościową.

Natomiast status przedsiębiorcy w praktyce zawsze posiadają wspólnicy spółki cywilnej. Dlatego wniosek o ogłoszenie upadłości może dotyczyć co najwyżej jej wspólnika (wspólników), a nie samej spółki. Może to dotyczyć zarówno wspólnika będącego osobą fizyczną, jak i wspólnika, który takiego statusu nie posiada (np. spółka z o.o. i spółka jawna).

Warto dodać, że w pewnych sytuacjach możliwe jest ogłoszenie upadłości w stosunku do byłego wspólnika spółki cywilnej będącego osobą fizyczną. Z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wynika, że można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z CEIDG nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów o upadłości konsumenckiej, ale bez możliwości ustalenia planu spłat i oddłużenia (art. 49114a ustawy Prawo upadłościowe).

Indywidualnie czy zbiorowo?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wobec wspólników spółki cywilnej nie może stanowić alternatywy dla pozwania ich, a następnie prowadzenia egzekucji komorniczej. Postępowanie upadłościowe służy zaspokojeniu interesów wszystkich wierzycieli dłużnika, co często stoi w sprzeczności z interesem wierzycieli dochodzących należności w drodze egzekucji singularnej. Ponadto wniosek o ogłoszenie upadłości może być oddalony z powodu tzw. ubóstwa masy upadłości, tj. jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów (art. 13 ust. 1 P.u.).

Dlaczego więc wierzyciele wnoszą o ogłoszenie upadłości wspólników spółek cywilnych? Postępowanie upadłościowe otwiera bowiem drogę do zaspokojenia należności ze wszystkich składników majątkowych wspólnika. Po pierwsze, z tego co mu przypada z majątku spółki, a po wtóre również z jego majątku prywatnego. Na skutek ogłoszenia upadłości dojdzie do powstania rozdzielności małżeńskiej między upadłym a jego małżonkiem (jeśli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności). Dzięki rozdzielności wierzyciele będą mogli zaspokoić się ze składników małżeńskiego majątku wspólnego.

Inne warunki dla każdego ze wspólników

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W myśl art. 11 ust. 1 i 1a P.u. dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (patrz uwagi w ramce). Domniemywa się przy tym, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. To te przepisy mają kluczowe znaczenie przy rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.

Natomiast w przypadku dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zastosowanie może mieć także druga przesłanka niewypłacalności określona w art. 11 ust. 2-7 P.u.

Kilku wspólników, kilka postępowań

Art. 215 P.u. przewiduje niektóre ułatwienia proceduralne w przypadku, gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej. W takim przypadku sąd może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec wspólników tej spółki. W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza do wszystkich połączonych spraw. Może również wyznaczyć jednego syndyka do tych spraw, a także powołać jedną radę wierzycieli i wyznaczyć wspólne zgromadzenie wierzycieli.

Dla każdego z upadłych sporządza się osobne listy wierzytelności oraz plany podziału funduszów masy upadłości, w których z urzędu uwzględnia się zaspokojenie wierzytelności, za które upadli odpowiadają solidarnie. Wynagrodzenie syndyka oraz koszty likwidacji pokrywa się z masy upadłości każdego z upadłych w częściach określonych przez sąd przy odpowiednim uwzględnieniu zasad przyznawania wynagrodzenia.

Przedmiotem sporu jest, czy powyższe regulacje mogą mieć zastosowanie, gdy doszło do ogłoszenia upadłości tylko niektórych spośród wspólników spółki cywilnej (por. art. 215 ust. 5 P.u.).

Rozwiązanie spółki

Ogłoszenie upadłości w stosunku do choćby jednego wspólnika spółki cywilnej powoduje rozwiązanie spółki i ustanie wspólności majątkowej między wspólnikami. Wynika to z art. 874 § 2art. 875 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Dniem ogłoszenia upadłości jet dzień wydania przez sąd postanowienia w tym przedmiocie (art. 52 P.u.).

Dzięki rozwiązaniu spółki na skutek ogłoszenia upadłości wierzyciele dłużnika mają możliwość zaspokojenia zobowiązań ze składników majątku spółki. W takim przypadku prawa przypadające wspólnikowi w związku z rozwiązaniem spółki wchodzą do masy upadłości. Składniki przypadające pozostałym wspólnikom mogą okazać się dla nich pomocne przy zakładaniu nowej spółki, której umowa będzie zawarta już bez udziału upadłego.

Przesłanka utraty zdolności do wykonywania swych wymagalnych zobowiązań może przedstawiać się odmiennie w odniesieniu do poszczególnych wspólników. O ile wspólnicy w ramach spółki gromadzą wspólny majątek, o tyle poza spółką każdy z nich ma swój prywatny majątek. Oceniając wypłacalność konkretnego wspólnika uwzględnić trzeba także jego odrębny majątek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.)

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.