Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016

Na jakim druku zmiana adresu wspólnika spółki jawnej w KRS?

Jeden ze wspólników spółki jawnej zmienił adres zamieszkania. Poza tym żadne z danych spółki nie uległy modyfikacji. Czy taką zmianę trzeba zgłosić do KRS? Jeżeli tak, to na jakim druku?

Na jakim druku zmiana adresu wspólnika spółki jawnej w KRS?
rys. Na jakim druku zmiana adresu wspólnika spółki jawnej w KRS?

Informacja o adresie wspólnika nie podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców, powinna jednak trafić do KRS. Zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie tego rejestru wspólnicy spółki jawnej wpisywani są do działu pierwszego. Przy tym w przypadku osoby fizycznej ujawnieniu podlega tylko jej nazwisko i imiona oraz numer PESEL. Natomiast zgodnie z art. 26 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać m.in. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń. Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 26 § 1 K.s.h. powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu. Przytoczone wymogi z K.s.h. realizowane są w postępowaniu rejestrowym w ten sposób, że nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników są ujawniane w rejestrze. Natomiast informacje o adresach (ewentualnie adresach do doręczeń) należy przekazać do sądu rejestrowego po raz pierwszy poprzez dołączenie do wniosku o wpis spółki do KRS wykazu wspólników wraz z ich adresami (por. str. 4 druku KRS-W1, cz. D.1.2). Wykaz ten sporządzany jest bez formularza. Dokument ten jest składany w aktach rejestrowych spółki. Ma ona obowiązek go aktualizować.

W sytuacji gdy spółka jawna chce uaktualnić w sądzie rejestrowym jedynie adres wspólnika, wówczas wniosek należy przygotować we własnym zakresie na osobnej kartce. Brak jest w tym przypadku urzędowego formularza. Wniosek dotyczący przyjęcia do akt rejestrowych nowego wykazu wspólników wraz z ich adresami stanowi wniosek o przyjęcie dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu KRS. W związku z tym podlega on opłacie stałej w kwocie 40 zł.

Przykład wniosku o przyjęcie dokumentu do akt rejestrowych
Bydgoszcz, 29.01.2016 r.
Sąd Rejonowy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Toruńska 64 a
85-023 Bydgoszcz

Wnioskodawca:

RELAKS SPA Stranc i wspólnicy spółka jawna
z siedzibą w Bydgoszczy

ul. Baśniowa 18, 85-950 Bydgoszcz

Nr KRS 0000002341

WNIOSEK

o przyjęcie dokumentu do akt rejestrowych

Działając za spółkę w związku ze zmianą adresu Natalii Stranc-Nowak wspólnika RELAKS SPA Stranc i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy wnosimy o przyjęcie do akt rejestrowych uaktualnionego wykazu adresów wspólników.

Janusz Stranc, Mariola Stranc, Natalia Stranc-Nowak

Załączniki:

  • wykaz adresów wspólników spółki jawnej,
     
  • dowód wpłaty opłaty sądowej 40 zł.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60