Kodeks spółek handlowych, K.s.h., Kodeks cywilny, K.c.
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015

Czy członek zarządu spółki partnerskiej odpowiada za jej długi?

Otrzymałem propozycję objęcia funkcji w zarządzie spółki partnerskiej. Czy w związku z tym muszę się liczyć z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki i jej zaległości publicznoprawne?

Art. 97 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że do członków zarządu spółki partnerskiej odpowiednio stosuje się m.in. art. 293-300 K.s.h. dotyczące odpowiedzialności członków zarządów spółek z o.o. Odesłanie to obejmuje więc również art. 299 K.s.h. regulujący zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania cywilnoprawne. Ponieważ jednak jest tu mowa o odesłaniu do "odpowiedniego" stosowania, to nie ma zgody, czy w tym przypadku ma ono polegać na stosowaniu wprost, ze zmianami, czy też całkowitym braku stosowania. Za wyłączeniem stosowania art. 299 K.s.h. ma przemawiać wyjątkowość tej regulacji i surowość przewidzianej w niej sankcji, a także to, że wierzyciele spółki mogą poszukiwać zaspokojenia swoich należności nie tylko w majątku spółki, ale również w majątkach partnerów. Odpowiadają oni na analogicznych zasadach jak wspólnicy spółki jawnej z istotnym zastrzeżeniem wynikającym z art. 95 K.s.h. Partner nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce.

Z kolei za stosowaniem art. 299 K.s.h. z odpowiednimi modyfikacjami do członków zarządu spółek partnerskich przemawia przede wszystkim dosłowne brzmienie art. 97 § 2 K.s.h., w którym art. 299 K.s.h. jest ujęty w zawartym tam odesłaniu.

O wiele klarowniej przedstawia się sprawa dopuszczalności pociągnięcia członka zarządu spółki partnerskiej do odpowiedzialności za zaległości podatkowe i składkowe spółki. Art. 116 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) przewiduje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Z kolei art. 116a Ordynacji podatkowej stanowi o odpowiedzialności członków organów zarządzających "innych osób prawnych". Spółka partnerska jest osobową spółką handlową i nie przysługuje jej status osoby prawnej. Ze względu na to nie mają do niej zastosowania powołane przepisy. Oznacza to, że w odróżnieniu od kapitałowych spółek handlowych sprawowanie mandatu członka zarządu w spółce partnerskiej nie wiąże się z ryzykiem spłacania z własnej kieszeni zaległości podatkowych i składkowych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy członek zarządu jest zarazem partnerem spółki. Wtedy, jak każdy inny partner, musi się liczyć z pociągnięciem do odpowiedzialności za zaległości w oparciu o art. 115 Ordynacji podatkowej.

www.KodeksSpolek.pl - Spółki osobowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumPodatnika.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60